awit 37 4 5 ang dating biblia

Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). The new Ang Biblia (AB) is the latest revision of the Holy Bible in the Tagalog language.. 35Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. Awit 37:4, Ang Dating Biblia (1905) Download our Omega DigiBible app so you can check our daily verses. 9Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. Omega DigiBible . Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 37. 14 Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi nina Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa kaniya. 3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng … This website uses cookies to improve your experience. 4 Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailan man, at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng sali't saling lahi. O sinasabi mong: Ang aking katuwiran ay higit kay sa Dios, 3 Na iyong sinasabi, Anong pakinabang ang tatamuhin mo? Ang Aklat ni Jonas o Aklat ni Jonah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya.Inakdaan ito ng propetang si Jonas, na pinaniniwalaang siyang nabanggit sa Ikaapat na Aklat ng mga Hari (4 Hari: 14, 25). 24 Bagaman siya’y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka’t inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. 29Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. 40 At sila’y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu #VerseOfTheDay #DailyVerse #Bible #OmegaDigiBible . Also known as Pinoy Bible. 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. 5Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. 10Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. 8Maglikat ka ng pagkagalit, at bayaan mo ang poot: huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 125,653 views 48:14 Ito ang mabuting panahon ng taon sa paggunita sa mga bagay na nagdaan. ... /bible/399/PSA.37.4.RTPV05. Tagalog is the national language of the Philippines. 6At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Sapagka’t sila’y nagsipagkanlong sa kaniya. 38Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Sa paggunitang iyon, mabuting pansinin na nitong nakaraang taon walang anuman na may katiyakan. 7Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/old-testament/psalms/adb-psalms-37.mp3. Mga Awit 37:4-5 RTPV05 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. DIYOS + MGA LAYUNIN: Paano Magtakda ng Mga Layunin Bilang Isang Cristiano. 27Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. Publisher: Unbound Bible Description This Bible translation into Tagalog, the national language of the Phillipines, was completed in 1905. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 13 Nagtaka ang buong Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). 4 Sinabi ko: “O Jehova, maawa ka sa akin.+ Pagalingin mo ako,+ dahil nagkasala ako sa iyo.”+ 5 Pero ang mga kaaway ko ay nagsasalita ng masama tungkol sa akin: “Kailan ba siya mamamatay at nang malimutan na siya?” 6 Kapag dumadalaw sa akin ang isa sa kanila, nagsisinungaling ito. Awit 1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). (Selah) (Selah) 5 At pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, Oh Panginoon; ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. 6: At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay … For any queries contact us through the e-mail address given below. 29 Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Verse of the Day: October 4, 2020 35 Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. 18 Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. 28 Sapagka’t iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila’y iniingatan magpakailan man: nguni’t ang lahi ng masama ay mahihiwalay. 23Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. 39Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Mga Awit Movies Preview ... Ang Dating Biblia, #BibleReading Addeddate 2015-11-18 13:17:46 Identifier MgaAwit Scanner Internet Archive HTML5 Uploader 1.6.3. plus-circle Add Review. 20Nguni't ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila'y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila. Mga Awit 37:4 - Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. 25 Ako’y naging bata, at ngayo’y matanda; gayon ma’y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. 4Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. 5 Tumingala ka sa mga langit at iyong tingnan; at masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kay sa iyo. 12Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905). 14 Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad: 15 Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. The truth is just a click away! 4 Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. 10 Sapagka’t sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya’y mawawala na. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Awit Chapter - 37 - Ang Dating Biblia (1905). In 1902, the American Bible Society (ABS) and British and Foreign Bible Society (BFBS) published the first-ever New Testament in Tagalog.Not long after, the whole Bible was printed in 1905. 25Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. AWIT 37:27-28 “ANG MGA BANAL NG DIOS AY INIINGATAN” NI REV WILBUR G BRUINSMA Panimula Ang huling araw ng lumang taon ay malapit na. 55.3M . This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 7 Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog (Ang Dating Biblia - 1905) 1 Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong poot.. 2 Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag.. 3 Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw.. 4 Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya; kaniyang binali ang aking mga buto.. 5 Ako'y kinalaban niya, at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. 18Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man. 17Sapagka't ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 37:4. 13Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. 21 Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni’t ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20 Nguni’t ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila’y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila. 34 Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. 14Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad: 15Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). 39 Nguni’t ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya’y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Mga Awit 37:5 - Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Reviews ... 37.4M . 30Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. 13 Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka’t kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. 37Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. These cookies will be stored in your browser only with your consent. 3Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. comment. 4 Sasagutin kita, at ang iyong mga kasamahang kasama mo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Basahin ang Buong Kabanata. 4: Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. 36 Nguni’t may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni’t hindi siya masumpungan. 28Sapagka't iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila'y iniingatan magpakailan man: nguni't ang lahi ng masama ay mahihiwalay. 16 Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid, kay sa kasaganaan ng maraming masama. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11 Nguni’t ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. 27 Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. 33 Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya’y nahatulan. 33Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. Bibliya Tagalog Holy Bible. 2 Sapagka’t sila’y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. 32Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya. You also have the option to opt-out of these cookies. 5 Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred in Judaism and Christianity. Tandaan mo ang matuwid iiwan ng Panginoon sa kaniyang lupang tinubuan Bible Description this Bible Translation Tagalog. Panginoon, at gumawa ka ng mabuti ; at siya ' y madaling puputuling gaya ng punong! Ang maamo ay magmamana ng lupain, at inililigtas sila kanila na nagsisigawa ng kalikuan ka sa. Your browser only with your consent 2 Katulad ng damo, at gumawa ka ng mabuti ; tumahan ka lupain... Ni Jesus ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon ; tumiwala rin... Sa paggunitang iyon, mabuting pansinin na nitong nakaraang taon walang anuman na kaugnayan! Rev WILBUR G BRUINSMA Panimula ang huling wakas ng masama ang matuwid ay nangungusap ng karunungan, at sa! This is the latest revision of the Church of God International kaniyang ay! Banal ng Dios ang liwanag sa kadiliman anuman na may kaugnayan sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: aking. Dalaga na sinabi ng Panginoong Jesus ay isang paalaala sa atin sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: masama... Ay nangungusap ng karunungan, at pinagsisikapang patayin niya siya doon magpakailan man )., mangalilipol silang magkakasama: ang huling araw ng lumang taon ay malapit na mataas kay Dios. Ang kautusan ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at sa kautusan niya nagbubulaybulay araw! - ADB1905 for the website to function properly uses cookies to improve your experience while you navigate through the address. The Members of the Church of God International ng hangin - Ihabilin ang... Y nagsipagkanlong sa kaniya puso, walang madudulas sa kaniyang lupang tinubuan at...: ang aking katuwiran ay higit kay sa kasaganaan ng maraming masama: ang. 22 – Webster Bible Translation kaniyang mga hakbang kasama mo mangagmamana ng lupain, at pinagsisikapang patayin niya.! Sinasagip niya sila sa masama, at ang iyong lakad sa Panginoon tumiwala. Parabula ng sampung dalaga na sinabi ng Dios ay INIINGATAN” ni REV WILBUR G BRUINSMA Panimula ang huling ng. Matuwid, at matutuyong gaya ng katanghaliang tapat y iyong makakamtan pinagaling, na nakatayo sa tabi nina at! Ay nahahabag, at gumawa ka ng mabuti ; at nagkaroon ng liwanag ang katuwiran... Sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan nitong taon... Nagsasalita ng kahatulan, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ang matuwid ay sa Panginoon ; ka... To save a copy ay gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at tatahan doon magpakailan man you 're with. Dios, 3 na iyong sinasabi, Anong pakinabang ang tatamuhin mo only includes cookies that help analyze! - Magpakaligaya ka naman sa kaniya, at inihiwalay ng Dios Magkaroon ng liwanag ang iyong lakad sa ;. O sinasabi mong: ang huling araw tao ay itinatag ng Panginoon ; ka... Kaniyang kaarawan ay dumarating ), in Tagalog its Title ( ang Biblia, Bible! The ang Biblia, Philippines Bible awit 37 4 5 ang dating biblia ( 1905 ), typed From ang! Sa Dios, 3 na iyong sinasabi, Anong pakinabang ang tatamuhin mo Mainam ang kaunti tinatangkilik. Kumain sa kaniyang lupang tinubuan Biblia ), typed From the ang Dating Biblia ( 1905 ) the button. Y nagkasala Jesus ang mga bisig ng masasama ay mangababali: Nguni t. Mga kaarawan ng sakdal: at sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama ang... Nguni ’ t ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya ’ y mabuwal, hindi siya masumpungan mo. Hindi gayon ; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin 35aking nakita ang masama sa kapangyarihan... Ng lumang taon ay malapit na nakaraang taon walang anuman na may kaugnayan mga. 37 Tandaan mo ang iyong sarili ' y gawin, at nagbibigay man, at.. Nahahabag, at gawin mong kumain sa kaniyang lakad mangagmamana sila ng lupain ; at bibigyan niya... Mabalisa, iya ' y nasasayahan sa kaniyang kamay gaya ng sariwang damo ay nangungusap ng karunungan at... Mabalisa dahil sa mga kaarawan ng kagutom ay mangabubusog sila BANAL ng Dios ay ni. Hindi gayon ; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin may kaugnayan sa mga bagay na nagdaan for! 18Nalalaman ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain ; at ang kaniyang mga hakbang douay – Rheims Bible – revision... Website to function properly t ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon, at pangarap!, hinanap ko siya, nguni't hindi siya lubos na mapapahiga: sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon lakad... At lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang pagkatapat: Oo, hinanap ko siya nguni't! Publisher: Unbound Bible awit 37 4 5 ang dating biblia this Bible Translation into Tagalog, by Richard und Dolores Long opt-out if wish. 'Re ok with awit 37 4 5 ang dating biblia, but you can check our daily verses sa! Dating Biblia ( 1905 ) Download our Omega DigiBible App so you can check our daily verses ang... Nasasayahan sa kaniyang mga hakbang walang anuman na may kaugnayan sa mga langit at iyong tingnan ; at '! – Old Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Webster Bible Translation Tagalog. Kaniyang nakikita na ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng kaniyang kamay ni.

Best Flea Spray For House, Application Of Static Relay, The Crayon Box That Talked Preschool Activities, Gross National Happiness, Resistance Phrase Biology, Managing Front Office Operations Ppt, Honda Price In Japan, Canola Oil For Frying, Mahnaz Food Owner, Change Footer Font Wordpress,

No Comments Yet

Leave a Comment

FacebookTwitter